On-line sjednání

Sjednejte si zdravotní pojištění snadno a rychle v naší on-line kalkulačce.

 

Soukromé zdravotní pojištění pro cizince UNIQA kryje náklady zdravotní péče poskytnuté cizincům na území ČR a v Schengenském prostoru.

Na výběr jsou dva základní typy pojištění:

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Zahrnuje ambulantní ošetření i ústavní péči (včetně pohotovostní i záchranné služby a poskytnutí léků), prevenci a dispenzární péči. Výše pojistného plnění je volitelná až do 100 000 EUR na jednu pojistnou událost

Pojištění nutné a neodkladné péče

Zahrnuje pohotovostní a záchrannou službu, přepravu do zdravotnického zařízení, stanovení diagnózy a léčebného postupu a dále neodkladné a nutné zdravotnické výkony. Výše pojistného plnění je volitelná až do 60 000 EUR za jednu pojistnou událost.

Možnosti připojištění

Ke zdravotnímu pojištění cizinců UNIQA si můžete sjednat také doplňkové připojištění. Ztráta příjmů vás tak nemusí trápit ani po úrazu při sportu nebo při rozrůstání rodiny. Na výběr máte:

  • připojištění odpovědnosti (kryje škody na majetku nebo újmu na zdraví například při rozbití cizí věci, vytopení souseda, úrazu spoluhráče při sportu)
  • připojištění sportů pro profesionální nebo registrované hráče*
  • připojištění péče v těhotenství a o novorozence*


*Pouze při sjednání Komplexního zdravotního pojištění cizinců od UNIQA

Přehled tarifů a pojistných částek

TARIF, POJISTNÁ ČÁSTKA

KOMPLEX KOMPLEX EXTRA KOMPLEX+ KOMPLEX2 BASIC
celkový limit na
1 PU v EUR
75 000 100 000 75 000 75 000 60000
nebezpečné sporty x x ANO x x
novorozenec - pojištěné osoby x x x ANO x

 

KOMPLEX, KOMPLEX EXTRA, KOMPLEX+, KOMPLEX2: pojištění komplexní zdravotnické péče

BASIC: pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče

Podrobné informace o pojištění

Soukromé zdravotní pojištění pro cizince UNIQA kryje náklady zdravotní péče podle zvoleného rozsahu pojištění, druhu pobytu cizince a podle poskytovatele zdravotních služeb. Splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb.

Není vám něco o soukromém zdravotním pojištění UNIQA jasné? Napište nám na e-mail zdravotni@uniqa.cz, ozveme se vám zpět.

Zkuste chytrou aplikaci UNIQA

Vyzkoušet